Toàn cảnh trải nghiệm khách hàng: Trải nghiệm khách hàng là chiến trường mới

Giải pháp hearme trong trường học và các tổ chức giáo dục

Giải pháp hearme có thể được ứng dụng trong trường học và các tổ chức giáo dục như một công cụ giúp nhà trường nắm bắt được cảm nhận học sinh mức độ hiểu bài. Từ đó nhà trường có những cải tiến về nội dung và phương pháp giảng dạy phù hợp hơn với học sinh, đảm bảo chất lượng đào tạo của nhà trường và trung tâm.

Bằng cách đo lường mức độ hài lòng của sinh viên thường xuyên về từng buổi học/ môn học, lắng nghe những ý kiến phải hồi của học sinh về những khó khăn trong tiếp cập bài giảng và phương pháp học tập. Các giảng viên, thầy cô giáo sẽ cần phải thay đổi điều gì để có thể giúp học sinh của mình học tập một cách hiệu quả hơn.

Giải pháp lắng nghe ý kiến học sinh trong trường học
Sự hạn chế về thời gian giảng dạy và sự tương tác giữa nhà trường, thầy cô giáo với học sinh khiến hiệu quả học tập có thể không được như kỳ vọng của nhà trường và của chính các học sinh. Hearme như một công cụ kết nối học sinh với nhà trường và các thấy cô giáo ngoài giờ học.

Sinh viên có thể đánh giá về cảm nhận của mình sau mỗi giờ học, gửi những câu hỏi "phản hồi" cho nhà trường. Bằng cách tổng hợp lại những phản hồi của học viên, không chỉ về việc giảng dạy, đôi khi là các vấn đề, ý kiến góp ý của học sinh trong thay đổi môi trường học tập, các hoạt động của nhà trường, hay các vấn đề phát sinh cung cấp cho ban quản lý trường học những thông tin rất giá trị trong việc cung cấp cho học sinh môi trường học tập tốt nhất.

Kiosk đánh giá mức độ hài lòng
Sự chủ quan của nhà trường và các thầy cô giáo trong việc tạo điều kiện, môi trường học tập, phương pháp, nội dung giảng dạy đôi khi mang tính áp đặt, thiếu đi sự lắng nghe về nguyện vọng, cảm nhận và sự phản biện từ phía học sinh, sinh viên hay những học viên ( đối với trung tâm đào tạo). Điều này dẫn đến tính không hiệu quả trong việc giảng dạy tại trường học.

Đo lường và nắm bắt mức độ hài lòng của sinh viên là thước đo giúp tinh chỉnh những hoạt động của nhà trường để có thể mang lại hiệu quả đào tạo tốt hơn, nhằm tối đa số lượng sinh viên hiểu bài, cung cấp những nội dung hữu ích và tìm ra phương pháp đào tạo hiệu quả.
Bản quyền nội dung: Hearme.vn


Hearme.vn - Giải pháp đo lường hài lòng khách hàng

  • Chưa đến: 5.000 đ/ngày
Tư vấn: 0912083463

Đăng nhận xét

0 Nhận xét