Toàn cảnh trải nghiệm khách hàng: Trải nghiệm khách hàng là chiến trường mới

Các yếu tố tác động đến quyết định chọn KPIs cho chuyển đổi số

KPIs - chỉ số đo lường hiệu quả là một chỉ số quan trọng giúp các doanh nghiệp đánh giá được hiệu quả đầu tư cho chuyển đổi số. Có rất nhiều chỉ số KPIs, lựa chọn KPIs nào tùy thuộc vào 3 yếu tố lớn chúng tôi sẽ phân tích dưới đây.

Mục tiêu của chuyển đổi số

Để xác định đúng KPIs, doanh nghiệp cần xác định rõ mục tiêu của chuyển đổi số là gì. Mục tiêu ấy phải cụ thể, đo lường được và mục tiêu ấy phải gắn với việc cải thiện một kết quả kinh doanh cụ thể.

Tác động của ngoại cảnh

Môi trường kinh doanh ngày nay biến đổi không ngừng và những biến đổi ấy tác động mạnh mẽ đến các nỗ lực chuyển đổi số. Mô hình kinh doanh trên thế giới thay đổi nhanh chóng, vì vậy các chương trình chuyển đổi của doanh nghiệp cũng cần bắt kịp với các xu hướng này. Điều này có nghĩa là các chỉ số đo lường hiệu quả cũng phải phù hợp với những thay đổi của ngoại cảnh nếu có thể.

Công nghệ được đưa vào vận hành

Hầu hết các chương trình chuyển đổi số đều liên quan đến việc ứng dụng và đưa vào vận hành một công nghệ cụ thể nào đó. Vì vậy, chỉ số đo lường hiệu quả KPIs liên quan đến vận hành công nghệ cũng cần được trú trọng. Đo lường hiệu quả vận hành công nghệ giúp doanh nghiệp cải thiện hiệu quả làm việc của nhân viên, sự hữu dụng của phần mềm và đo lường ROI (tỷ suất hoàn vốn) của các đầu tư về công nghệ.

Một số KPIs phổ biến trong đo lường hiệu quả chuyển đổi số

Dưới đây là một số gợi ý để doanh nghiệp chọn KPIs cho chuyển đổi số:

Tỷ lệ khách hàng rời bỏ (Churn rate): tỷ lệ phần trăm khách hàng bỏ đi, ngừng đăng ký dịch vụ hoặc nhân viên nghỉ việc (tính theo tháng hoặc năm). Doanh nghiệp có thể tính toán chỉ số này bằng cách chia số lượng khách hàng bị mất trong khoảng thời gian nhất định chia cho số lượng khách hàng doanh nghiệp có cũng trong khoảng thời gian đó và nhân với 100.

Điểm hài lòng khách hàng (NPS, CES, CSAT): đo mức độ hài lòng và khả năng khách hàng tiếp tục sử dụng sản phẩm, dịch vụ và sẵn sàng giới thiệu cho người thân, bạn bè và đồng nghiệp sử dụng.

Tỷ lệ khách hàng mua lại: tỷ lệ phần trăm khách hàng mua hàng từ lần thứ 2 trở đi.

Tỷ lệ khách hàng mua hàng qua giới thiệu của người khác: tỷ lệ phần trăm khách hàng đến mua hàng thông qua lời giới thiệu của bạn bè, người thân hoặc khách hàng từng mua sản phẩm.

Khách hàng tăng chi tiêu mỗi lần mua hàng: so sánh mức độ chi tiêu ở lần mua sắm thứ nhất và các lần tiếp theo.

Sự hài lòng của nhân viên: mức độ hài lòng của nhân viên với môi trường làm việc và doanh nghiệp.

Hiệu quả công việc của các bộ phận, đặc biệt là các bộ phận tác động trực tiếp đến mục tiêu và hiệu quả của chuyển đổi số.

Bản quyền nội dung: Hearme.vn


Hearme.vn - Giải pháp đo lường hài lòng khách hàng

  • Chưa đến: 5.000 đ/ngày
Tư vấn: 0912083463

Đăng nhận xét

0 Nhận xét