Toàn cảnh trải nghiệm khách hàng: Trải nghiệm khách hàng là chiến trường mới

Chỉ số đo lường văn hóa doanh nghiệp tạo động lực tăng trưởng

Văn hóa doanh nghiệp là nơi sản xuất ra các cảm xúc mà doanh nghiệp muốn khách hàng nhận được khi họ tương tác với thương hiệu. Khi xây dựng được văn hóa vững mạnh, nhân viên sẽ tự điều chỉnh hành vi và cách đối xử với khách hàng phù hợp với văn hóa. 

Vậy làm sao để đo lường hiệu quả của văn hóa doanh nghiệp? Chỉ số nào cho thấy doanh nghiệp đã xây dựng thành công văn hóa doanh nghiệp hay chưa?

Dưới đây là 3 chỉ số doanh nghiệp có thể sử dụng để đo lường sự thành công của văn hóa:

Chỉ số hài lòng nhân viên - ESI

Một nền văn hóa mạnh mẽ phải tạo được động lực và hứng khởi để nhân viên làm việc, nhiệt tình cống hiến cho sự phát triển của doanh nghiệp. 

Chỉ số Employee Satisfaction Index (ESI) cho thấy mức độ hài lòng của nhân viên đối với môi trường làm việc, chế độ đãi ngộ và cách đối xử của doanh nghiệp với họ. Chỉ số ESI càng cao càng cho thấy doanh nghiệp đã xây dựng thành công văn hóa tạo động lực cho nhân viên làm việc.

ESI được tính bằng bộ câu hỏi khảo sát về các vấn đề như lương thưởng, hỗ trợ từ cấp trên, khen thưởng công bằng, khả năng tự chủ, hình ảnh công ty, quan hệ đồng nghiệp, khả năng phát triển. Các câu hỏi được thiết kế trên thang điểm 10.

Chỉ số ESI sẽ được tính bằng công thức sau:

ESI = (Tổng số điểm trả lời câu hỏi/Tổng số câu hỏi) - 1)/9 x 100

Điểm ESI càng cao, mức độ hài lòng của nhân viên càng lớn.

Chỉ số gắn kết nhân viên - eNPS

Employee Net Promoter Scores (eNPS) được xây dựng dựa trên mô hình tương tự như chỉ số Net Promoter Score (NPS). Nhưng nếu NPS được sử dụng để khảo sát và đánh giá sự hài lòng của khách hàng, thì đối tượng của eNPS lại hướng đến chính những nhân viên trong doanh nghiệp.

Cách tính toán eNPS tương tự như NPS. Bảng hỏi được thiết kế trên thang điểm 10, những người gắn kết với doanh nghiệp là những người cho điểm 9-10 gọi là Promotors, những người không gắn kết là những người cho điểm 0-6 gọi là Detractors.

Điểm NPS = tỷ lệ Promotors - tỷ lệ Detractors

Chỉ số nhân viên nghỉ việc - ETR

Employee Turnover Rate (ETR) là tỉ lệ số lao động nghỉ việc trên số lao động bình quân trong một năm, quý hoặc tháng.


Chỉ số ETR càng thấp càng tốt. Tỷ lệ cao cho thấy doanh nghiệp đang có vấn đề, cần xem lại văn hóa để tìm câu trả lời tại sao nhân viên lại bỏ đi.


Bản quyền nội dung: Hearme.vn


Hearme.vn - Giải pháp đo lường hài lòng khách hàng

  • Chưa đến: 5.000 đ/ngày
Tư vấn: 0912083463

Đăng nhận xét

0 Nhận xét