Toàn cảnh trải nghiệm khách hàng: Trải nghiệm khách hàng là chiến trường mới

Cung cấp giải pháp đo lường sự hài lòng

Theo Philip Kotler, sự thỏa mãn – hài lòng của khách hàng (Customer satisfaction) là trạng thái cảm giác của một người bắt nguồn từ việc so sánh kết quả thu được từ việc tiêu dùng sản phẩm/dịch vụ với những kỳ vọng của chính họ. Mức độ hài lòng phụ thuộc sự khác biệt giữa kết quả nhận được và sự kỳ vọng, nếu kết quả thực tế thấp hơn sự kỳ vọng thì khách hàng không hài lòng, nếu kết quả thực tế tương xứng với sự kỳ vọng thì khách hàng sẽ hài lòng, nếu kết quả thực tế cao hơn sự kỳ vọng thì khách hàng rất hài lòng.
giải pháp đo lường sự hài lòng
Một trong những đặc tinh của dịch vụ là vô hình nên rất khó đo lường hay lượng hóa để có thể dễ dàng quản trị. Hơn nữa cảm nhận của khách hàng cũng rất khác nhau giữa khách hàng này với khách hàng khác, Nhóm khách hàng này với nhóm khách hàng khách về cùng một sản phẩm dịch vụ. Nhiệm vụ của doanh nghiệp làm luôn phải duy trì được sự hài lòng của khách hàng luôn ở mức tốt nhất.

Một khi khách hàng nhận thấy không có sự khác biệt giữa chất lượng kỳ vọng và chất lượng cảm nhận được khi tiêu dùng một dịch vụ thì chất lượng của dịch vụ được xem là hoàn hảo. Điều khó khăn là doanh nghiệp không thể ngay một lúc tạo ra được một dịch vụ hoàn hào đáp ứng đúng kỳ vọng của khách hàng. Đây sẽ là một quá trình yêu cầu cải tiến không ngừng từ phía doanh nghiệp.

Giải pháp đo lường sự hài lòng cho doanh nghiệp biết được vị trí của mình hiện đang ở đâu so với kỳ vọng cảm nhận của khách hàng sau khi khách hàng đã trải nghiệm dịch vụ. Và là công cụ đánh giá sự tiến bộ của doanh nghiệp khi mà số lượng khách hàng đánh giá tốt về dịch vụ gia tăng theo từng ngày. Hoặc là một kênh thông tin để khách hàng phản ánh về chất lượng dịch vụ tới bộ phận quản lý doanh nghiệm.

Giải pháp hearme cung cấp cho doanh nghiệp một công cụ đo lường sự hài lòng của khách hàng/nhân viên qua việc thu thập về đánh giá và phản hồi của khách hàng liên tục tại ngay điểm sử dụng dịch vụ. Với mỗi máy gửi ý kiến phản hồi, khách hàng có thể đánh giá về dịch vụ, gửi nhận xét và người quản lý doanh nghiệp có thể nhận được phản hồi đó ngay lập tức.

Người quản lý sẽ nhận được một thông báo ngay trên điện thoại khi có khách hàng phản hồi chưa tốt về dịch vụ. Vì thế người quản lý có thể can thiệp ngay lập tức để ngăn chặn “virus không hài lòng” lan truyền tới khách hàng khác.


Bản quyền nội dung: Hearme.vn


Hearme.vn - Giải pháp đo lường hài lòng khách hàng

  • Chưa đến: 5.000 đ/ngày
Tư vấn: 0912083463

Đăng nhận xét

0 Nhận xét