Thứ Tư, 14 tháng 3, 2018

Hướng Dẫn Thay Đổi Mật Khẩu Trên Hearme

Để thay đổi mật khẩu trên hearme, chị cần đăng nhập vào tài khoản hearme. Tại góc bên trên tay phải chị chọn vào biểu tượng hình người (account). -> Chọn "Đổi mật khẩu".

Đổi mật khẩu.
Một trang mới hiện ra yêu cầu bạn nhập các thông tin về, mật khẩu cũ (mật khẩu hiện tại đang sử dụng). Mật khẩu mới và nhập lại mật khẩu mới.

Thay đổi mật khẩu cũ sang mật khẩu mới
Lưu ý là Mật khẩu mới và nhập lại mật khẩu mới phải giống nhau.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét