Toàn cảnh trải nghiệm khách hàng: Trải nghiệm khách hàng là chiến trường mới

Đánh giá mức độ hài lòng của người dân

“Người dân là người bầu ra hệ thống chính quyền các cấp, được quyền hưởng các dịch vụ mà chính quyền cam kết mang lại và cũng là người giám sát cơ quan nhà nước. Vì thế nhà nước xác định, cần coi sự hài lòng của người dân là một chỉ số quan trọng"
Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân
Kể từ năm 2015, Bộ Nội Vụ đã chỉ đạo việc triển khai đánh giá sự hài lòng của người dân về dịch vụ hành chính với mục tiêu được định hướng rất cụ thể.
Đo lường sự hài lòng người dân


Đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước (gọi tắt là đo lường sự hài lòng) nhằm đánh giá khách quan chất lượng cung cấp dịch vụ hành chính công của các cơ quan hành chính nhà nước. Thông qua đó, các cơ quan hành chính nhà nước nắm bắt được yêu cầu, mong muốn của người dân, tổ chức để có những biện pháp cải thiện chất lượng phục vụ và cung cấp dịch vụ của mình nhằm nâng cao sự hài lòng và lợi ích của người dân, tổ chức.

Tuy nhiên để chương trình đánh giá sự hài lòng người dân thật sự mang lại kết quả theo mục tiêu mong muốn thì việc đánh giá nên được theo dõi liên tục. Tránh tình trạng hoạt động theo phong trào đối phó trong một thời gian ngắn. Việc thu thập đánh giá liên tục hàng ngày sẽ làm tăng số lượng đánh giá và phản ánh chính xác hơn đồng thời thể hiện được sự tăng trưởng về mức độ hài lòng tại đơn vi.

Giải pháp mà các bộ, ban, ngành và khu vực hành chính tại các quận, huyện có thể sử dụng đó làm áp dụng công nghệ thông tin vào trong hoạt động đánh giá mức độ hài lòng, nhằm giảm chi phí và nhân lực điển hình trong đó là sử dụng hệ thống giải pháp phần mềm đánh giá sự hài lòng người dân.
Tìm hiểu phần mềm tại đây!

Khi áp dụng phầm mềm đánh giá mức độ hài lòng, thì cơ quan hành chính chỉ cần đặt tại quầy hoặc nơi người dân đến làm thủ tục. Khi người dân đánh giá, kết quả sẽ được nghi nhận trực tiếp bằng phần mềm và tự động xử lý thành báo cáo như vậy tổ chức không cần phải in phiếu khảo sát và cập nhật kết quả thủ công.

Áp dụng công nghệ thông tin trong đánh giá sự hài lòng người dân là phương pháp đảm bảo tính nhanh chóng, thuận tiện, tiết kiệm thời gian, chi phí.

Chỉ số hài lòng người dân SIPAS

Cách tính chỉ số hài lòng trên phần mềm cũng tương tự như cách tính chỉ số hài lòng SIPAS

- Chỉ số hài lòng được xác định bằng tỷ lệ phần trăm số người dân, tổ chức có
câu trả lời ở mức "Hài lòng" và "Rất hài lòng" so với tổng số người dân, tổ chức tham gia trả lời, bao gồm các chỉ số:

+ Chi ̉số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS), hoặc có thể gọi là Chỉ số
tổng hợp: Được xác định bằng tỷ lệ phần trăm số người trả lời ở mức “Hài lòng” và “Rất hài lòng” đối với câu hỏi hài lòng chung về toàn bộ dịch vụ;

+ Chi ̉số thành phần: Được xác định bằng tỷ lệ phần trăm số người trả lời ở
mức “Hài lòng” và “Rất hài lòng” đối với câu hỏi về sự hài lòng theo từng yếu tố của dic̣h vụ hành chińh được quy định tại Quyết định số 1383/QĐ-BNV.
Bản quyền nội dung: Hearme.vn


Hearme.vn - Giải pháp đo lường hài lòng khách hàng

  • Chưa đến: 5.000 đ/ngày
Tư vấn: 0912083463

Đăng nhận xét

0 Nhận xét