Toàn cảnh trải nghiệm khách hàng: Trải nghiệm khách hàng là chiến trường mới

5 yếu tố quyết định sự thành công của chuyển đổi số trong doanh nghiệp

Chuyển đổi mô hình quản lý kinh doanh dù là theo phương thức truyền thống hay số hoá đều gặp những khó khăn, trở ngại nhất định. Để quá trình chuyển đổi số thành công, đòi hỏi doanh nghiệp phải đầu tư cả vật chất, nhân lực và tâm huyết. Tuy nhiên, đầu tư sẽ đem lại quả ngọt, chuyển đổi số thành công mang lại nhiều lợi ích lớn cho doanh nghiệp cả ngắn hạn và dài hạn.
Lợi ích của chuyển đổi số mang lại cho doanh nghiệp đã được chúng tôi phân tích ở bài viết Giải pháp đo lường hài lòng: công cụ quản trị thông minh trong kỷ nguyên số hoá. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ phân tích các yếu tố tác động đến sự thành công của chiến lược chuyển đổi số.

Theo Công ty tư vấn quản trị doanh nghiệp Mckinsey, công nghệ là một phần không thể thiếu trong quá trình chuyển đổi số nhưng không phải là tất cả. Ngoài công nghệ, doanh nghiệp cần chuẩn bị nhiều yếu tố khác để đảm bảo chuyển đổi số thành công. Theo đó, các yếu tố này được chia làm 5 nhóm chính:
  • Lãnh đạo
  • Nhân viên
  • Phương thức làm việc
  • Công cụ làm việc
  • Giao tiếp

Có lãnh đạo ủng hộ và am hiểu về kỹ thuật số

Chuyển đổi số diễn ra ở tất cả các cấp, các phòng ban trong doanh nghiệp, quan trọng nhất là người đứng đầu. Các công ty thực hiện chuyển đổi số thành công thường có người am hiểu về kỹ thuật số gia nhập đội ngũ lãnh đạo. Ngoài tri thức về công nghệ, cam kết của lãnh đạo trong việc ưu tiên đầu tư cho chuyển đổi số cũng là yếu tố tác động đến sự thành bại của quá trình chuyển đổi.

Xây dựng năng lực chuyển đổi cho nhân viên

Năng lực làm chủ công nghệ của nhân viên cũng ảnh hưởng rất lớn đến sự thành bại của quá trình chuyển đổi kỹ thuật số. Các công ty chuyển đổi số thành công đều đầu tư vào việc đào tạo kỹ năng làm chủ kỹ thuật số cho nhân viên, tuyển dụng bổ sung nhân lực thạo công nghệ.

Khuyến khích nhân viên làm việc theo phương thức mới

Quá trình chuyển đổi số đòi hỏi sự thay đổi về cả văn hoá và hành vi như tính toán rủi ro trong khoảng chấp nhận được, tăng cường hợp tác, lấy khách hàng làm trung tâm. Các nghiên cứu chỉ ra rằng doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi số thành công đều trao quyền cho nhân viên làm chủ những thay đổi này. Doanh nghiệp cũng khuyến khích nhân viên thực hành làm việc theo cách thức mới, khuyến khích nhân viên tự học để làm chủ công nghệ.

Nâng cấp công cụ làm việc thường xuyên

Khuyến khích nhân viên làm việc theo phương thức mới, làm chủ công nghệ số hoá đồng nghĩa với việc cung cấp cho họ công cụ, phương tiện làm việc phù hợp với quá trình số hoá. Ngoài ra, doanh nghiệp cũng cần ứng dụng các phương tiện kỹ thuật số để giúp nhân viên dễ dàng tiếp cận với các thông tin nội bộ.

Truyền thông nội bộ thường xuyên thông qua phương thức truyền thống và kỹ thuật số

Giao tiếp trong tổ chức rất quan trọng trong quá trình chuyển đổi số. Thực hiện truyền thông nội bộ để tất cả con người trong tổ chức hiểu về tầm quan trọng của số hoá, quá trình số hoá của tổ chức đang ở giai đoạn nào, cần sự tham gia của mọi người như thế nào.


Bản quyền nội dung: Hearme.vn


Hearme.vn - Giải pháp đo lường hài lòng khách hàng

  • Chưa đến: 5.000 đ/ngày
Tư vấn: 0912083463

Đăng nhận xét

0 Nhận xét